یکشنبه 28 مهر 1398
ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دکتری -پردیس95
ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل و انتقالی ظرفیت دکتری   95
*زمان پذیرش غیر حضوری 28 دی ماه تا 2 بهمن می باشد
2 بهمن ماه نیز زمان ثبت نام حضوری می باشد مدارک مورد نیازبه پیوست می باشد.
یوزر دانشجویان تکمیل ظرفیت nit952+شماره داوطلبی و پسورد شماره ملی می باشد
یوزر دانشجویان انتقالی نیز شماره دانشجویی و پسوردشان همان کد ملی است.
*از اینترنت اکسپلور 10 استفاده شودفایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی


تاریخ ارسال : 9:19:18 1395/10/20


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه محفوظ می باشد.
رفتن به بالای صفحه