چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
تاریخ بروز رسانی: 10:1:36 1394/7/29 ریاست پردیس

 

 
 

دکتر مصطفی رحیم نژاد

تحصیلات: دکترای مهندسی شیمیName: Mostafa Rahimnejad

Address: Chemical Engineering Department, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran, P.O. Box: 484, Babol, Iran

Tel/Fax:      +98 (0) 11 32334204 

Website: http://che.nit.ac.ir/ms/rahimnejad/home.aspx 

E-mail: Rahimnejad@nit.ac.ir

                Rahimnejad_mostafa@yahoo.com

              Rahimnejad.mostafa@gmail.com

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه محفوظ می باشد.
رفتن به بالای صفحه